Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Đăng ký làm đại lý phân phối phần mềm bán hàng
  • Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng Hotline: (024)22.445.666

  • Hà Nội :      0986.354.136 - 0906.255.245
    TP-HCM :   0937.585.691 - 0919.995.223
    Đồng Nai :  0904.638.739 Đà Nẵng :  0949.715.555

Hướng dẫn đăng ký thông tin hàng hóa


I. ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ   (là đơn vị tính dùng chung cho nhiều mặt hàng VD: cái, chiếc , hộp , đôi ...)

HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO

1. Thêm mới một đơn vị: 
click vào nút  (F2- Thêm mới)  hoặc ấn phím F2
- Mã số : bạn tự nhập gồm 3 ký tự không dấu  (bắt buộc phải nhập)
- Tên đơn vị : Tên đơn vị có dấu (bắt buộc phải nhập)
- Sau khi bạn nhập hết thông tin click vào nút (F7- Lưu) hoẵc ấn phím F7 để hoàn tất đăng ký  đơn vị
- Để đăng ký đơn vị tiếp theo bạn lại quay về quy trình từ đầu

 

2. Sửa đơn vị: 
- Cách 1: Ở phần danh sách các đơn vị ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào đơn vị nào cần sửa rồi bấm nút  (F6- Sửa) hoặc ấn phím (F6)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng đơn vị cần sửa rùi chọn mục sửa thông tin

3. Xóa đơn vị
- Cách 1: Ở phần danh sách các đơn vị ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào đơn vị nào cần xóa rồi bấm nút  (Xóa) hoặc ấn phím (F8)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng đơn vị cần xóa rùi chọn mục xóa

- Lưu ý: nhưng đơn vị nào đã sử dụng trong thông tin hàng hóa thì không thể xóa được 

2. ĐĂNG KÝ NHÓM HÀNG   (Phân loại mặt hàng theo nhóm để dễ quản lý và xem báo cáo)

1. Thêm mới một nhóm: 
click vào nút  (F2- Thêm mới)  hoặc ấn phím F2
- Mã số : tự động tăng 0001 -> 9999 - Bạn ko phải nhập
- Tên nhóm:có dấu (bắt buộc phải nhập)
- Sau khi bạn nhập hết thông tin click vào nút (F7- Lưu) hoẵc ấn phím F7 để hoàn tất đăng ký  nhóm
- Để đăng nhóm tiếp theo bạn lại quay về quy trình từ đầu

 

2. Sửa nhóm: 
- Cách 1: Ở phần danh sách các nhom ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào nhóm nào cần sửa rồi bấm nút  (F6- Sửa) hoặc ấn phím (F6)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng nhóm cần sửa rùi chọn mục sửa thông tin

3. Xóa nhóm
- Cách 1: Ở phần danh sách các nhóm ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào nhóm nào cần xóa rồi bấm nút  (Xóa) hoặc ấn phím (F8)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng nhóm cần xóa rùi chọn mục xóa

- Lưu ý: những nhóm nào đã sử dụng trong thông tin hàng hóa thì không thể xóa được


2. ĐĂNG KÝ MẶT HÀNG   ( Khai báo tất cả các mặt hàng ở cửa hàng mình có )

1. Thêm mới : (F2- Thêm mới)  hoặc ấn phím F2
- Mã hàng :    Tự sinh ra khi tạo mới, bắt đầu từ 000001 đến 999999
- Tên viết tắt : Tết viết ngắn gọn cho mặt hàng
- Tên đầy đủ: Tên mặt hàng (hiển thị xuyên xuốt phần mềm)
- Thuộc nhóm : click vào ô bật lên bảng danh sách các nhóm - > click đúp vào nhóm cần chọn, nếu chưa có nhóm hàng bạn cần thì click vào nút dấu (+) bên cạnh để đăng ký nhanh thêm nhóm mới.
- Đơn vị tính : Click vào dấu mũi tên xổ xuống danh sách đơn vị cho bạn chọn
- Từ ngày đến ngày ... giảm giá : chiết khấu cho khách hàng trong khoảng thời gian quy định
- Mã vách NSX : là mã vạch in trên tem đã được dán trên mặt hàng  của nhà sản xuất khi nhập hàng về
 nếu dùng mã vạch NSX thì nhập mã số trên tem hàng hóa  vào còn nếu không muốn dùng lại mãi vạch NSX thì ko nhập gì vào ô này
nếu sản phẩm có nhiều mã vạch thì bạn nhập hết mã vạch vào ô này
- Ảnh sản phẩm: Nếu có ảnh bạn chọn ảnh không có ảnh thì thôi
- Sau khi bạn nhập hết thông tin click vào nút (F7- Lưu) hoẵc ấn phím F7 để hoàn tất đăng ký 1 mặt hàng
+ Để đăng ký mặt hàng tiếp theo bạn lại quay về quy trình từ  đầu

Đăng ký thông tin hàng hóa

2. Sửa thông tin mặt hàng:
- Cách 1: Ở phần danh sách các mặt hàng ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào mặt hàng nào cần sửa rồi bấm nút (F6 - Sửa)  hoặc ấn phím (F6)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng mặt hàng cần sửa rùi chọn sửa

3. Xóa mặt hàng
- Cách 1: Ở phần danh sách các mặt hàng ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào mặt hàng nào cần xóa rồi bấm nút (Xóa) hoặc ấn phím (F8)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng mặt hàng cần xóa rùi chọn nút xóa

- Lưu ý: nhưng mặt hàng nào đã nhập vào kho hoặc quầy thì không thể xóa được nó liên quan đến lịch sử giao dịch.

4. ĐĂNG KÝ NHÀ CUNG CẤP   (Nơi nhập hàng về bán)

1. Thêm mới một Ncc: 
click vào nút  (F2- Thêm mới)  hoặc ấn phím F2
- Mã số : tự động tăng 00001 -> 99999 - Bạn ko phải nhập
- Tên Ncc: có dấu (bắt buộc phải nhập)
- Sau khi bạn nhập hết thông tin click vào nút (F7- Lưu) hoẵc ấn phím F7 để hoàn tất đăng ký  Ncc
- Để đăng Ncc tiếp theo bạn lại quay về quy trình từ đầu

 

2. Sửa nhóm: 
- Cách 1: Ở phần danh sách các Ncc ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào Ncc nào cần sửa rồi bấm nút  (F6- Sửa) hoặc ấn phím (F6)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng Ncc cần sửa rùi chọn mục sửa thông tin

3. Xóa nhóm
- Cách 1: Ở phần danh sách các Ncc ở phía dưới (Lưới hiển thị) bạn click vào Ncc nào cần xóa rồi bấm nút  (Xóa) hoặc ấn phím (F8)
- Cách 2: Chuột phải vào dòng nhóm cần xóa rùi chọn mục xóa

- Lưu ý: những Ncc nào đã sử dụng trong phần (nhập kho từ nhà cung cấp)

5. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẰNG VIDEO

Xem thêm
>>   Những bài liên quan

Đổi ngôn ngữ, ngày giờ về mặc định của window xp

Hướng dẫn sử dụng TeamViewer v12.0.71503 và License

Hướng dẫn sử dụng TeamViewer 11x và license

Quản lý công nợ như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng Teamview

Hướng dẫn đổi ngôn ngữ, ngày giờ về mặc định của window xp

Trang 1
Prev
[1]
2
Next

    phần mềm quản lý bán hàng cung cấp rss
Báo trí nói về chúng tôi
Báo dan trí nói về phần mềm bán hàng vtex      Báo vnexpress  nói về phần mềm bán hàng vtex     Báo tinhte nói về phần mềm bán hàng vtex     Báo thanhnien nói về phần mềm bán hàng vtex     Báo cafebiznói về phần mềm bán hàng vtex     Báo ictnewsnói về phần mềm bán hàng vtex